Paris - Kontrasternas stad

Bilder från vår första digitala fotoresa (april 2006). Paris, staden där den moderna tiden i Europa formades. Historia, flärd - skandaler, triumfer - nederlag, fattigast men även rikast - allt finns där.